From left to right: Renée de Vries, Margreet Wieske, Wessel de Jong,
Lotte Zanting, Femke Bosscher.    In front: Lonneke Luijendijk.

The Bachur Board of 2018-2019 consists of:

Margreet Wieske (Chair)
Femke Bosscher (Secretary)
Lonneke Luijendijk (Treasurer)
Renée de Vries (Commissioner intern)
Wessel de Jong (Commissioner extern)
Lotte Zanting (PR)

 

Margreet Wieske

 

Femke Bosscher

 

Lonneke Luijkendijk

 

Renée de Vries

 

Wessel de Jong

 

Lotte Zanting