2013-2014. bestuursfoto jpgFrom left to right: Roelien Rap, Josha van der Velden, Rosanne van Bodegom, Nynke de Vries, Youp van den Beld, Pir Hoebe, ‘Hunebed …’

 

The Bachur board for the 2013-2014 academic year consisted of:

Josha van der Velden (president)

Youp van den Beld (treasurer)

Pir Hoebe (secretary)

Rosanne van Bodegom

Nynke de Vries

Roelien Rap