Het doel van deze werkgroep zal zijn om een platform te bieden voor studenten die zich willen bezig houden of geïnteresseerd zijn in experimentele archeologie. Helaas is dit in de opleiding archeologie in Groningen geen onderdeel van het curriculum en willen wij met deze werkgroep dit gemis ondervangen. De werkgroep heeft als doel om studenten kennis te laten maken met het uitvoeren van archeologische experimenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Zie het als een extra mogelijkheid om te kunnen oefenen met het opzetten van je eigen onderzoek, met de steun en gezelschap van medestudenten.

Wat kun je verwachten van de werkgroep:

  • Colleges van ervaringsdeskundigen: Mans Schepers, Archeobotanist, heeft al toegezegd bereid te zijn een college te geven over zijn experimenten in de kwelder de afgelopen drie jaar en zijn visie betreft experimentele archeologie.
  • Een jaarlijkse campagne gedurende de zomervakantie waar we een week bij Prehistorische Nederzetting Swifterkamp te Lelystad terecht kunnen voor de uitvoering van de experimenten. (Denk bijvoorbeeld aan het reconstrueren van een Mesolithische onderkomen wat afgelopen zomer gedaan is)
  • Een groep geïnteresseerde en enthousiaste studenten die elkaar kunnen ondersteunen bij de opzet en uitvoering van archeologische experimenten.

Dus wil je meer leren over experimentele archeologie, wil je wellicht je scriptie schrijven over iets degelijks of lijkt het je gewoon leuk om mee te helpen bij de uitvoering van experimenten?

Geef je dan op!

Voor verder vragen en opgave kun je terecht bij Jochem Dorrestein.

Dit kan via mail WEAG.bachur@gmail.com , of spreek hem aan op het GIA.